Стъклени микросфери

Фирмата произвежда пеностъклени микросфери с нова производствена линия. Този продукт има приложение в медицината – при производство на ортопедични възглавници и дюшеци, в лаково-бояджийската промишленост за производство на светлоотразителни бои и лакове, при получаване на пълнители за органичната и неорганична матрица, за създаване на нови материали с предварително зададени свойства.

Транспортна опаковки

  • 1 кг.
  • 5 кг.
  • 10 кг.