Пеностъклени гранули

Фирмата произвежда пеностъклени гранули с големина от 120 до 500 кгм3, с топлопроводимост – 0,032 до 0,093 W/m.K, якост на натиск 1,90до 4,2 Мра.

Подходящи са за влагане в съоръжения за водно и шумоизолация, със специални санитарно-хигиенни и противопожарни изисквания с нулева магнитна, електро и водопроводимост.

Транспортна опаковка:

  • 1 кг
  • 5 кг
  • 10 кг