Забавител на горенето „Фламекс“

“ИНХОМ” ООД произвежда и дистрибутира екологична течност FLAMEX – забавител на горенето за дърво, текстил, хартия и борба с пожарите. FLAMEX e иновация на норвежко-българска фирма „Фламекс-България“ ООД.

FLAMEX е преназначен за обработка на повърхности с цел забавяне на горенето и подобряване класа на реакция на огън. Импрегнанта FLAMEX е водноразтворима течност неотровна, с неутрално РН 7.5, не замърсява околната среда, екологичен продукт. FLAMEX не променя цвета на обработената дървесина, текстил и хартия.

FLAMEX е продукт, който не замърсява околната среда, не съдържа халогенни вещества, които могат да произвеждат халогенни елементи. В структурата си течността няма никакъв тип въглеродни връзки, които могат да се разделят и да образуват CO2. В резултат на това, FLAMEX не влияе на озоновия слой в атмосферата и не допринася за увеличаване на парниковия ефект. Веществото не разрушава озоновия слой и не е воден замърсител. Не се класифицира като опасно за транспортиране. Причинява корозия колкото водата.

Течността FLAMEX може да се използва успешно и в борбата с пожарите. Добавка от 10% към водата в средства за гасене ще доведе до значително повишаване на ефективността от гасенето, ще намали значително разходите по гасенето с доказано ПЕТКРАТНО намален воден ресурс, което е предпоставка за скъсяване времето на гасене и за минимализиране на щетите от пожарите.

Иновативната течност FLAMEX има силно охлаждащ ефект. Потиска дименето при гасене на горски масиви, сметища и стопански постройки. Иновативната формула на течност FLAMEX не дава възможност за вторично възпламеняване, което стои в основата и като гасителен агент.


Начин на употреба

Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка, потапяне или автоклав.

Разходна норма от 70 до 350 мл на кв. метър едностранно.

Транспортни опаковки:

 • 5 л.
 • 20 л.
 • 100 л.

Продукта FLAMEX е предназначен за:

ДЪРВЕСИНА

Импрегниране на всички видове дървесина срещу горене

ТЕКСТИЛ

За импрегниране на текстил срещу горене

ПОЖАРИ

За борба с горските пожари

Продуктът в числа

 • РН: 7-8
 • Вискозитет: 3,9
 • Специфично тегло при 15оС: 1,17
 • Цвят: Светъл
 • Гаранционен срок на използване: 5 години
 • Съхранява се в затворени съдове до -5оС

Пожарна класификация по реакция на огън B – s2,d0; Bfl – s 1

Импрегнантът FLAMEX е водноразтворима течност, неотровна, с натурално РН 7,5 не замърсява околната среда и е екологичен продукт.не променя цвета на обработената дървесина. Подходящ е за обработка на всички видове дървесина и слоеста дървесина /ПДЧ, шперплат/, стени, подови покрития, аварийни изходи.

Концентратът се разрежда с вода 50/50. Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка или автоклав до достигане на разходната норма за съответните повърхности. Дървените повърхности трябва да са предварително почистени и обезпрашени. Върху тях не трябва да има остатъци от стара боя, лакове, лепила, безир, паркетин и други подобни (те водят до силно намаляване на ефекта на трудногоримост и не достигане на клас на реакция на огън B 0 s2.d 0;Bfl- s1).

Сертификати

Пожарна класификация по реакция на огън B-s2,d0; Bfl- s1

Придружаващи документи:

 • Фактура за продукта
 • Становище за допустимост, издадено от ГД „ПБЗН“, валидно до 03.2023 г.
 • Сертификат за дърво
 • Декларация за строителен продукт
 • Информационен лист
 • Инструкция за нанасяне – разходна норма
 • Протокол за огнезащита съгласно Приложение №7 към чл.27,ал.3 от наредба 8121з.0110.2014

Методи на тестване

 • Продуктът FLAMEX като забавител на горенето за дървесина е тестван в Център за Изпитване и Европейска Сертификация – гр. Стара Загора.
 • Сертификат за акредитация, рег.№ 252 ЛИ/05.08.2016 www.ctec-sz.com
 • Протокол за класификация според реакция на огън № 1871-CPR-RtF-200/24.01.2018 г.

Методи на изпитване и номер на изпитването:

 • БДС EN 1101:1998/A1:2006
 • БДС EN 6940:2206, БДС EN 13772:2012
 • БДС EN ISO 6941:2009

Класификацията е проведена в съответствие с:

 • БДС ЕN 13772:2012
 • БДС EN ISO 6941:2009

Сертификати

Класификация по реакция на огън за текстил – БДС/EN13773 КЛАС 1 НЕГОРИМ