ИНХОМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0027-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

ИНХОМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0027-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на информационни и комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малко и средни предприятия (МСП)“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Главната цел е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Полученият ваучер е Ваучер Тип 1 „Ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения“

Обща стойност на проекта е 5 000,00 лв., от които 4 250,00 лв. европейско и 750,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 04.11.2020г. и е с продължителност 9 месеца.