Забавител на горенето „Фламекс“

ИНХОМ в своята производствена база произвежда и дистрибутира екологична течност ФЛАМЕКС /FLAMEX забавител на горенето за дърво, текстил, хартия и борба с пожарите – иновация на норвежко-българска фирма „Фламекс-България“ООД.

Фирмата „Фламекс -България“ ООД е създадена през 2009 година по проект на норвежкото правителство. ФЛАМЕКС /FLAMEX/ е продукт, който не замърсява околната среда, не съдържа халогенни вещества, които могат да произвеждат халогенни елементи. В структурата си течността няма никакъв тип въглеродни връзки, които могат да се разделят и да образуват CO2. В резултат на това, ФЛАМЕКС не влияе на озоновия слой в атмосферата и не допринася за увеличаване на парниковия ефект. Веществото не разрушава озоновия слой и не е воден замърсител. Не се класифицира като опасно за транспортиране. Причинява корозия колкото водата.

Продуктът е преназначен за обработка на повърхности с цел забавяне на горенето и подобряване класа на реакция на огън. Импрегнанта „Фламекс“ е водноразтворима течност неотровна, с неутрално РН 7.5, не замърсява околната среда, екологичен продукт. Импрегнанта „Фламекс“ не променя цвета на обработената дървесина, текстил и хартията.


Начин на употреба

Нанася се с четка , валяк ,безвъздушен пистолет, във ваничка ,потапяне или автоклав.

Продукта „Фламекс“ е предназначен за:

ДЪРВЕСИНА

Импрегниране на всички видове дървесина срещу горене

ТЕКСТИЛ

За импрегниране на текстил

ПОЖАРИ

За борба с горските пожари

Продуктът в числа

 • РН : 7-8
 • Вискозитет : 3,9
 • Специфично тегло при 15 о С : 1,17
 • Цвят : Светъл
 • Гаранционен срок на използване 5 години.
 • Съхранява се в затворени съдове до -5 градуса по Целзий.

Пожарна класификация по реакция на огън

Bfl – s 1 B – s2,d0;

Импрегнантът „Фламекс“ е водноразтворима течност, неотровна, с натурално РН 7,5 не замърсява околната среда, екологичен продукт.

Импрегнантът „Фламекс“ не променя цвета на обработената дървесина. Предназначен за обработка на всички видове дървесина и слоеста дървесина /ПДЧ, шперплат/, стени, подови покрития, аварийни изходи.

Концентратът се разрежда с вода 50/50. Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка или автоклав до достигане на разходната норма за съответните повърхности. Дървените повърхности трябва да са предварително почистени и обезпрашени. Върху тях не трябва да има остатъци от стара боя, лакове, лепила, безир, паркетин и други подобни / това ще доведе до силно намаляване на ефекта на трудногоримост и не достигане на клас на реакция на огън B 0 s2.d 0;Bfl- s1.

Сертификати

Пожарна класификация по реакция на огън B-s2,d0; Bfl- s1

Документи:

 • Фактура за продукта
 • Становище за допустимост, издадено от ГД „ПБЗН“, валидно до 03.2023 г.
 • Сертификат за дърво
 • Декларация за строителен продукт
 • Информационен лист
 • Инструкция за нанасяне – разходна норма
 • Протокол за огнезащита съгласно Приложение №7 към чл.27,ал.3 от наредба 8121з.0110.2014

фламекс

Методи на тестване

 • Продуктът „Фламекс“ като забавител на горенето за дървесина е тестван в Център за Изпитване и Европейска Сертификация – гр. Стара Загора.
 • Сертификат за акредитация, рег.№ 252 ЛИ/05.08.2016 www.ctec-sz.com
 • Протокол за класификация според реакция на огън № 1871-CPR-RtF-200/24.01.2018 г.

фламекс

Методи на изпитване и номер на изпитването:

 • БДС EN 1101:1998/A1:2006
 • БДС EN 6940;2206,БДС EN 13772:2012
 • БДС EN ISO 6941:2009

фламекс

Класификацията е проведена в съответствие с:

 • БДС ЕN 13772:2012
 • БДС EN ISO 6941:2009

Сертификати

Класификация по реакция на огън за текстил – БДС/EN13773 КЛАС 1 НЕГОРИМ

Разходна норма от 70 до 350 мл на кв. метър едностранно.

Течността „FLAMEX“ може да се използва успешно в борбата с пожарите. Добавка от 10% към водата в средства за гасене ще доведе до значително повишаване на ефективността от гасенето, ще намали значително разходите по гасенето с доказано ПЕТКРАТНО намален воден ресурс, което е предпоставка за скъсяване времето на гасене и за минимализиране на щетите от пожарите. Направените презентации в Горските стопанства през годините потвърдиха ефективността на течността с борба с пожарите.

Иновативната течност „Фламекс“ има силно охлаждащ ефект. Потиска дименето при гасене на горски масиви, сметища и стопански постройки. Иновативната формула на течност „Фламекс“ не дава възможност за вторично възпламеняване, което стои в основата и като гасителен агент. Видно от проведени тестове и съгласно Протокол отлабораторен тест №2010-F- 1794 -01 издаден от MPA Dreden /изпитвателна лаборатория за пожаро-гасителни средства и оборудване, нотифициран орган № 0767 и член на EGOLF/, където 2 литровия воден пожарогасител с добавка 10% „FLAMEX“.

Отговаря на 9 литровия воден пожарогасител в България и тестове направени в ГД „ПБЗН“

Транспортни опаковки:

 • 5 л
 • 20 л
 • 100 л.