За ИНХОМКонтакти
  Подаръчни изделия и сувенири Декорирани изделия Ресторантско обзавеждане Технически и осветителни тела Стъклени флакони и бутилки Демонстрация на ръчно духано стъкло  

Производствена база гр. Белослав
Цех 4
Тел / Факс: 05112 2118
Тел: 05112 2123

Офис гр. Варна
Морска градина, Салтанат 456
/до градински център Мимоза/
GSM 0888224784

Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС
Варна, Морска градина,
Салтанат 456
/до градински център Мимоза/
GSM 0888224 784

Магазин гр. София
Ул. “Проф. Кирил Попов” 27

GSM: 0888 224784
GSM: 0888 837749

E-mail: inhom@abv.bg