9 Ян.

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Смесител – гранулатор – 1бр. Обособена позиция 2. Доставка и монтаж на Въздуховод – 1бр.”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

25 Сеп.

ИНХОМ ООД оповестява процедур за избор на изпълнител

ИНХОМ ООД оповестява процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Тунелна пещ за разпенване на пеностъклени гранули – 1бр.” За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

14 Сеп.

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

ИНХОМ ООД оповестява процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Тунелна пещ за разпенване на пеностъклени гранули – 1бр.” За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

25 Окт.

ИНХОМ ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ИНХОМ”ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за Доставка на материали за информиране и публичност, както следва: 1. Информационна табела – 2 бр. и 2. Стикери – 2 бр.

18 Авг.

ИНХОМ ООД подписа договор за БФП по процедура „Ново работно място 2015“

„ИНХОМ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.003-0351-C01 по проект „Разкриване на нови работни места в Инхом ООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Демонстрация на ръчно духано стъкло
21 Юли

Демонстрация на ръчно духано стъкло

ЕДНО ПО-РАЗЛИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ! УНИКАЛЕН ШАНС САМО НА ДВАДЕСЕТ МИНУТИ РАЗСТОЯНИЕ ОТ ВАРНА! Добре дошли в света на многоцветното стъкло! Фирма „ИНХОМ”, която се е специализирала в производството на ръчно духана стъклария, както и на най-различни по форма, размери и цвят флакони, предлага на туристите уникалната възможност да присъстват на работния процес, при който грубата необработена […]

12