1 Мар.

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтална машина за производство на арматура – 1бр.”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

7 Февр.

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пещ за стъкло – 1бр.” За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

9 Ян.

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Смесител – гранулатор – 1бр. Обособена позиция 2. Доставка и монтаж на Въздуховод – 1бр.”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

25 Сеп.

ИНХОМ ООД оповестява процедур за избор на изпълнител

ИНХОМ ООД оповестява процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Тунелна пещ за разпенване на пеностъклени гранули – 1бр.” За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

14 Сеп.

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

ИНХОМ ООД оповестява процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Тунелна пещ за разпенване на пеностъклени гранули – 1бр.” За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

25 Окт.

ИНХОМ ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ИНХОМ”ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за Доставка на материали за информиране и публичност, както следва: 1. Информационна табела – 2 бр. и 2. Стикери – 2 бр.

12