7 юли

ИНХОМ подписа Договор за БФП по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

0. Информация сайт_0010. Информация сайт_001