24 март

ИНХОМ ООД подписа Договор за БФП по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

На 22.03.2017г. ИНХОМ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

1. Информация сайт - Inhom_001