17 януари

ИНХОМ ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., “ИНХОМ ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за Доставка на мобилна работна станция – 1 брой

1.Публично съобщение_мобилна работна станция_001