25 октомври

ИНХОМ ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ИНХОМООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за Доставка на материали за информиране и публичност, както следва: 1. Информационна табела – 2 бр. и 2. Стикери – 2 бр.

1-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82_001 1-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82_002