14 септември

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

ИНХОМ ООД оповестява процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Тунелна пещ за разпенване на пеностъклени гранули – 1бр.”

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук