22 октомври

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Процедура „избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва:
Обособена позиция 1: Линия за производство на стъклени композитни пръти за армировка – 1 бр.
Обособена позиция 2: Линия за стъклени фибри – 1 бр. ”.

Документацията може да изтеглите от тук