25 юни

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електрическа пещ – 1 бр.“

 
За да изтеглите документацията, моля натиснете тук