1 март

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтална машина за производство на арматура – 1бр.”.

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук