7 февруари

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пещ за стъкло – 1бр.”
За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.