9 януари

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка на ДМА по обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Смесител – гранулатор – 1бр.
Обособена позиция 2. Доставка и монтаж на Въздуховод – 1бр.”.
За да изтеглите документацията, моля натиснете тук