• Ръчно духано стъкло

  Ръчно духано стъкло

 • Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

  Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

 • Музей на стъклото

  Музей на стъклото

 • 19 години завод за стъкло ИНХОМ

  19 години завод за стъкло ИНХОМ

ИНХОМ

БЕЛОСЛАВСКО СТЪКЛО ОТ 1893Г.

Новости

Последни новини в сайта
1 март

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Новини

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтална машина за производство на арматура – 1бр.”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

7 февруари

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Новини

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пещ за стъкло – 1бр.” За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

9 януари

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Новини

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Смесител – гранулатор – 1бр. Обособена позиция 2. Доставка и монтаж на Въздуховод – 1бр.”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук