• Ръчно духано стъкло

  Ръчно духано стъкло

 • Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

  Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

 • Музей на стъклото

  Музей на стъклото

 • 19 години завод за стъкло ИНХОМ

  19 години завод за стъкло ИНХОМ

ИНХОМ

БЕЛОСЛАВСКО СТЪКЛО ОТ 1893Г.

Новости

Последни новини в сайта
7 юли

ИНХОМ подписа Договор за БФП по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Новини
25 юни

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Новини

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Електрическа пещ – 1 бр.“   За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

9 март

ИНХОМ подписа Договор за БФП по процедура „МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП””

Новини