• Ръчно духано стъкло

  Ръчно духано стъкло

 • Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

  Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

 • Музей на стъклото

  Музей на стъклото

 • 19 години завод за стъкло ИНХОМ

  19 години завод за стъкло ИНХОМ

ИНХОМ

БЕЛОСЛАВСКО СТЪКЛО ОТ 1893Г.

Новости

Последни новини в сайта
24 март

ИНХОМ ООД подписа Договор за БФП по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

Новини

На 22.03.2017г. ИНХОМ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”

17 януари

ИНХОМ ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

Новини

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., “ИНХОМ” ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за Доставка на мобилна работна станция – 1 брой    

25 октомври

ИНХОМ ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

Новини

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ИНХОМ”ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за Доставка на материали за информиране и публичност, както следва: 1. Информационна табела – 2 бр. и 2. Стикери – 2 бр.