• Ръчно духано стъкло

  Ръчно духано стъкло

 • Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

  Галерия ИНХОМ АРТ ГЛАС

 • Музей на стъклото

  Музей на стъклото

 • 19 години завод за стъкло ИНХОМ

  19 години завод за стъкло ИНХОМ

ИНХОМ

БЕЛОСЛАВСКО СТЪКЛО ОТ 1893Г.

Новости

Последни новини в сайта
22 октомври

ИНХОМ ООД оповестява процедура за избор на изпълнител

Новини

Процедура „избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, както следва: Обособена позиция 1: Линия за производство на стъклени композитни пръти за армировка – 1 бр. Обособена позиция 2: Линия за стъклени фибри – 1 бр. ”. Документацията може да изтеглите от тук

3 август

„ИНХОМ“ ООД подписа Договор за БФП № BG16RFOP002-1.021-0001-C01 по проект „Внедряване на иновативен продукт в „ИНХОМ” ООД”

Новини
7 юли

ИНХОМ подписа Договор за БФП по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Новини